Rekomendacijos stendiniams pranešimams

Turinys: pranešime turi atsispindėti šios būtinosios dalys: pavadinimas, informacija apie pranešėją (vardas, pavardė; atstovaujama institucija; kontaktai – el. p.), apibūdinta tyrinėjama problema, tyrimo metodika, gauti rezultatai ir išvados, literatūros sąrašas.

Pranešimo formatas: A1 formatas (594 x 840 mm), portretinė (angl. portrait) lapo orientacija.

Rekomenduojame pranešime pateikti kuo mažiau teksto ir daugiau vaizdinės informacijos (lentelių, paveikslų ir pan.).Didžiosiomis raidėmis siūlome rašyti paties pranešimo (rekomenduojamas 100 pt dydis) ir potemių (rekomenduojamas 50 pt dydis) pavadinimus. Likęs tekstas turėtų būti pakankamo dydžio ir lengvai įskaitomas (rekomenduojamas 25 pt dydis, tarp eilučių paliktas ne mažiau kaip vieno eilėtarpio intervalas). Paryškinti, pasvirusiu ar pabrauktu šriftu patariame rašyti tik ypač reikšmingus teksto elementus. Tekste reikėtų vengti sutrumpinimų.

Stendiniai pranešimai turi būti pakabinti nurodytoje vietoje prieš konferencijos pradžią.