Rekomendacijos žodiniams pranešimams

Ruošiant žodinius pranešimus, siūlome naudotis čia pateikta informacija:

Žodinių pranešimų trukmė10 min. Labai prašome neviršyti nurodyto limito, kad laiko užtektų visiems sesijos pranešimams.

Rekomenduojame paruošti vizualinę medžiagą, kuri papildytų pranešimą: taip klausytojams bus lengviau išlaikyti dėmesį bei suprasti žodžiu pateikiamą informaciją. Vizualinę medžiagą patariame ruošti naudojant Microsoft PowerPoint programą.

Ekrane rodoma informacija turi būti kiek įmanoma trumpesnė, kontrastingesnė ir aiškesnė. Patariame žodžiu pateikti tendencijas, o skaičius – ekrane: taip klausytojui bus lengviau suvokti informaciją, nes žodžiu įvardijamus skaičius sunku greitai palyginti. Nereikėtų pateikti klausytojams daugiau kaip 1-2 vaizdų per minutę. Ruošiant vizualinę informaciją, svarbu nepamiršti, kad pateikiama medžiaga būtų gerai matoma.

Tekstas. Ekrane reikėtų pateikti ne daugiau kaip 7 teksto eilutes, ne daugiau kaip 5-6 žodžius eilutėje. Atskirus teiginius rekomenduojame pradėti naujoje eilutėje ir atskirti numeriais ar simboliais. Pavadinimuose rekomenduojame naudoti ryškias dideles raides (pvz., 40 dydžio). Tekste raidės turėtų būti 20-30 dydžio.

Grafikai. Nesistenkite į vieną grafiką sutalpinti kuo daugiau informacijos: jis taps pernelyg painus. Pageidautina, kad grafike būtų iki 4-6 stulpelių (bar), ir 2-3 linijų (lines).

Lentelės. Siūlome vengti išsamių ir didelių lentelių – geriau pirmenybę teikite grafikams: tokiu būdu pateikta informacija yra vaizdesnė. Jei lenteles naudoti būtina, pageidautina, kad jose būtų ne daugiau kaip 3-4 stulpeliai ir 6-7 eilutės.

Schemos ir modeliai. Schemas ar modelius siūlome naudoti tik tada, kai: jie pagrįsti pranešimo autoriaus tyrimų rezultatais; jie yra būtini, norint suprasti autoriaus tyrinėjimų problematiką. Venkite pateikinėti sudėtingus teorinius modelius, jei jie nėra būtini: per 10 minučių klausytojai nespės jų perprasti.