JMPK 2013

JMPK 2013

2013 m. balandžio 26 d. Vilniaus universitete kartu su III-iuoju Lietuvos psichologų kongresu vyko jubiliejinė X-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija. Konferencijos tema – „Psichologija sveikatai ir gerovei“.

Iš viso konferencijoje buvo pristatyti net 34 žodiniai ir 3 stendiniai pranešimai sveikatos ir klinikinės psichologijos, eksperimentinės psichologijos, raidos psichologijos, organizacinės psichologijos ir traumų psichologijos temomis.

Pranešimus pristatė jaunieji mokslininkai psichologai iš Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto.

JMPK 2013 m. konferencijos programa.

Geriausi konferencijos pranešimai buvo publikuoti leidinio Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai 2-ajame numeryje.

Konferencijos organizacinis komitetas: pirmininkė Vaiva Klimaitė; nariai: Andrius Lošakevičius, Dovilė Petkevičiūtė-Barysienė, Ieva Dulinskaitė, Lauryna Rakickienė, Olga Zamalijeva, Paulina Želvienė, Rasa Geležinytė, Said Dadašev.

Konferencijos mokslo komitetas: pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Gailienė; nariai: doc. dr. Rasa Barkauskienė, doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė, dr. Paulius Skruibis.