JMPK 2010

2010 m. gegužės 7 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete įvyko VII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologiniai tyrimai: menas ar amatas?“, kurią organizavo Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir Bendrosios psichologijos katedra bei Lietuvos psichologų sąjunga kartu su Lietuvos psichologijos studentų asociacija.

Konferencijoje žodinius pranešimus skaitė 25 pranešėjai. Buvo pristatytas vienas stendinis pranešimas. Pranešėjai atvyko iš Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Ženevos universiteto.

Konferencijos programa.

VII-osios Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos pranešimų tezės.

Konferencijos organizacinis komitetas: pirmininkė Aldona Dzekevičiūtė; nariai: Antanas Kairys, Andrius Lošakevičius, Donatas Jonikaitis, Vita Mikuličiūtė, Juliana Lozovska, Ksenija Voropaj.

Konferencijos mokslo komitetas: pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Gailienė; nariai: prof. dr. Gintautas Valickas, prof. habil. dr. Henrikas Vaitkevičius, prof. dr. Albinas Bagdonas, doc. dr. Sigita Girdzijauskienė, doc. dr. Evaldas Kazlauskas.

2010 m. JMPK konferencijos partneriai ir rėmėjai: Vilniaus universitetas, Specialiosios psichologios laboratorija, Organziacijų vystymo centras, prof. Algirdas Fedoravičius.