JMPK 2006 (M. Skerytės-Kazlauskienės nuotrauka)

JMPK 2006

2006 m. balandžio 28 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyko III-ioji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologijos mokslo taikymas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“.

2004 ir 2005 metų konferencijos parodė, kad jaunieji psichologijos tyrėjai kelia klausimus, drąsiai imasi naujų dar Lietuvoje netyrinėtų temų, nesibaimina naujų iššūkių. Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija – puiki vieta plačiam teoriniam bei praktiniam psichologijos darbų spektrui Lietuvoje atskleisti. Plėsdami temų ratą, tęsdami vyresnių kolegų darbus ar kurdami ir įgyvendindami naujas idėjas, jaunieji psichologijos mokslininkai turi puikią progą pristatyti save tiek Lietuvos psichologijos mokslo atstovams, tiek visiems, besidomintiems psichologija. Šių metų konferencijoje didesnį dėmesį nutarėme kreipti praktiniams tyrimų aspektams ir taikomiesiems tyrimams.

Konferencijoje buvo pristatytas 31 pranešimas. Pranešėjai atvyko iš Vilniaus Universiteto, Kauno medicinos universiteto, Klaipėdos Universiteto, Visuomenės sveikatos instituto. Taip pat dalyvavo jaunieji mokslininkai iš Šiaulių m. Pedagoginės psichologinės tarnybos, Lietuvos AIDS centro, Naujosios Vilnios poliklinikos, Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“.

Konferencijos programa.

Mokslo komitetas išrinko geriausius mokslo darbus: I mokslo premija atiteko Vaidai Kalpokienei, pristačiusiai pranešimą Elgesio sutrikimus turinčių paauglių Ego funkcjos“; II mokslo premija buvo įteikta Jelenai Trofimovai už pranešimą „Gedulas po artimojo savižudybės: netekties išgyvenimo stiprumas, potrauminės reakcijos ir nevilties lygis”; o III mokslo premiją gavo Irma Šimėnaitė, konferencijoje skaičiusi pranešimą Potrauminio augimo ir potrauminio streso reakcijų bei gaunamos socialinės paramos sąsajos”.

Taip pat buvo skirtos šios paskatinamosios premijos: geriausias organizacinės psichologijos pranešimas – Jurgita Lazauskaitė „Organizacinio teisingumo vaidmuo paaukštinimo sprendimuose“, diplomas už originalumą – Monika Skerytė-Kazlauskienė „Psichikos supratimo raida: vidinio psichologo beieškant“, diplomas jaunam perspektyviam tyrėjaui – Rūta Žeromskytė „Žmogaus veido motorinės reakcijos į vaizdus su skirtingomis veido emocinėmis išraiškomis“.

III-osios JMPK konferencijos vaizdinėje medžiagaje panaudota Monikos Skerytės-Kazlauskienės foto-kompozicija.

Konferencijos organizacinis komitetas: pirmininkė Vaida Kalpokienė; nariai: Marija Giedraitytė, dr. Evaldas Kazlauskas, Justina Kuckailienė, Rūta Lasauskaitė, Monika Skerytė-Kazlauskienė, Jelena Trofimova, Asta Zbarauskaitė.

Konferencijos mokslo komitetas: pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Gailienė; nariai: prof. dr. Albinas Bagdonas, doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė, doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, doc. dr. Laima Bulotaitė, doc. dr. Eglė Rimkutė, prof. habial. dr. Henrikas P. Vaitkevičius.