JMPK 2007 (Monikos Skerytės-Kazlauskienės nuotrauka)

JMPK 2007

2007 m. balandžio 27 d. Vilniaus universitete Filosofijos fakultete vyko IV-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija. Konferencijos, kurioje dalyvavo per 120 klausytojų, tema – „Psichologijos tyrimai Lietuvoje: vieta pasaulyje ir ateities vizija„.

Jaunieji mokslininkai lietuviai iš įvairių institucijų vykdo daug reikšmingų psichologijos tyrinėjimų. Tą parodė jau ketvirtus metus Vilniaus universitete vykstanti jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija. Šioje konferencijoje žodinius pranešimus skaitė 21 pranešėjas. Pranešėjai atvyko iš Vilniaus Universiteto, Mykolo Romerio Universiteto, Kauno medicinos universiteto, Ludwig-Maximilians Universita (Vokietija). Taip pat dalyvavo jaunieji mokslininkai iš Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro, UAB “Vilniaus konsultacinės grupės”.

Konferencijos atidarymo metu kalbėjo VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros vedėja prof. habil. dr. Danutė Gailienė.

Konferencijos programa.

2007 m. konferencijos medžiaga.

Mokslo komitetas išrinko geriausius mokslo darbus: I mokslo premija atiteko Donatui Jonikaičiui, Heiner Deubel, Claudio de’Sperati už pranešimą “Paprasta užduotis, sudėtingi reikalavimai: sakadiniai akių judesiai pertraukia įsivaizduojamo judesio generavimą”; II mokslo premija buvo skirta Aldonai Dzekevičiūtei, pristačiusiai pranešimą “Objektų dydžio suvokimo priklausomybė nuo jo projekcijos akies tinklainėje”; o III mokslo premiją gavo Viktoras Keturakis, konferencijoje skaitęs pranešimą “Priklausomybės nuo kognityvinio lauko stiliaus matavimo galimybės”.

Konferencijos organizacinis komitetas: pirmininkė Asta Zbarauskaitė; nariai: Aldona Dzekevičiūtė, Marija Giedraitytė, Evaldas Kazlauskas, Rūta Lasauskaitė, Donatas Noreika, Ieva Povilaitienė, Monika Skerytė-Kazlauskienė.

Konferencijos mokslo komitetas: pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Gailienė; nariai: doc. dr. Albinas Bagdonas, doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė, doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, doc. dr. Laima Bulotaitė, doc. dr. Gražina Gintilienė, doc. dr. Eglė Rimkutė, prof. habil. dr. Herikas Vaitkevičius.