JMPK 2015

XII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija (JMPK) vyko 2015 m. balandžio 24 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Konferenciją organizavo VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir Bendrosios psichologijos katedra kartu su Lietuvos psichologų sąjunga (LPS) ir Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA).

Konferencijos tema „Psichologiniai tyrimai tarptautiniame kontekste: jaunojo mokslininko vaidmuo“. Šioje konferencijoje kvietėme diskutuoti apie psichologinius tyrimus tarptautiniame kontekste. Nuo 2015 m. Lietuvoje nacionalinę valiutą pakeitė euras, vis labiau integruojamės į Europos sąjungą. Kyla klausimas, o kas vyksta su tyrimais Lietuvoje? Ar mūsų vykdomi psichologiniai tyrimai yra įdomūs tarptautiniame kontekste, kokia jų tarptautinė reikšmė? Ar jaunieji mokslininkai gali labiau prisidėti prie tyrimų tarptautiškumo? Kiekvienas tyrėjas konstruoja savo tyrimą siekdamas užpildyti mokslo žinių spragas. Tai darome apžvelgę jau atliktus tyrimus pasirinktoje srityje, domimės tarptautinių tyrimų rezultatais. XII-oji Jaunųjų mokslininkų konferencija kvies diskutuoti apie jaunųjų mokslininkų indėlį, kad Lietuvoje atliekami tyrimai būtų labiau pastebimi tarptautinėje erdvėje. Kalbėsime apie jaunųjų mokslininkų iššūkius viešinant savo atliekamus tyrimus bei siekiant tarptautinio bendradarbiavimo.

Konferencijos misija suteikti galimybę susitikti jauniesiems tyrėjams ir pasidalinti savo tyrimų rezultatais, užmegzti ryšius ir gauti įžvalgų dėl tolesnių tyrimų perspektyvų. Mūsų vizija – aukšto lygio mokslo renginys, kuriame atsikleidžiami Lietuvoje vykdomi psichologiniai tyrimai, jaunieji tyrėjai įgyja pristatymų konferencijose patirties bei plėtoja gerąją mokslinių tyrimų vykdymo patirtį.

JMPK mums, tai ne vien moksliniai pranešimai, kartu tai ir jaunųjų tyrėjų psichologų forumas, kuriame bendraminčiai susitinka, bendrauja, diskutuoja, pramogauja.

Konferencijos programoje – moksliniai jaunųjų tyrėjų psichologų žodiniai ir stendiniai pranešimai, diskusijos bei plenariniai pranešimai. Konferencijos programa

Konferencijos medžiaga skelbiama JMPK 2015 pranešimų santraukų leidinyje. Kviečiame susipažinti!

 

Konferencijos organizacinis komitetas: pirmininkė Eglė Mažulytė; nariai: Dovilė Kvedarauskienė, Jonas Eimontas, Jurgita Smiltė Jasiulionė, Lina Gervinskaitė-Paulaitienė, Odeta Geležėlytė, Tomas Maceina, Renata Černovaitė.

Konferencijos mokslo komitetas: pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Gailienė; nariai: prof. habil. dr. Albinas Bagdonas, doc. dr. Rasa Barkauskienė, doc. dr. Miglė Dovydaitienė, doc. dr. Evaldas Kazlauskas.