JMPK 2016

XIII-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija (JMPK) vyko 2016 m. balandžio 22 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. Konferencijos tema – „Mokslas, kuris įkvepia“. Konferencijos programoje arti 40 žodinių ir stendinių pranešimų iš klinikinės, neuropsichologijos, sveikatos, organizacijų psichologijos sričių. Jaunieji tyrėjai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės ir Australijos pristatė savo tyrimų atradimus, dalinosi patirtimi vykdant mokslinius tyrimus.

Konferencijos tema kvietė jaunuosius mokslininkus diskutuoti apie tai, kas įkvepia daryti mokslinius tyrimus, kas skatina tyrėjus dalyvauti mokslinėje veikloje. Kas atsitinka, kad vieni darbai nusėda stalčių gilumoje, o kiti plačiai paplinta ir įgauna praktinį pritaikymą? Kaip savo mokslinį darbą mato ir jo reikšmę supranta patys tyrėjai? Plenarinėje sesijoje kviestinės pranešėjos dr. Ramunė Dirvanskienė iš Edinburgo universiteto (Jungtinė Karalystė) ir Jurgita Rimkevičienė iš Griffito universiteto (Australija) pristatė savo disertacinius tyrimus. Diskutavome apie psichologijos krypties mokslinių tyrimų vykdymo specifiškumą, darbą mokslininkų grupėse, doktorantūros ypatumus.

Su recenzuotomis pranešimų santraukomis kviečiame susipažinti santraukų leidinyje. 

Konferencijos organizacinis komitetas: pirmininkas Jonas Eimontas; nariai: Renata Černovaitė, Odeta Geležėlytė, Virginija Klimukienė, Jolanta Latakienė, Ieva Vasionytė, Arūnas Žiedelis 

Konferencijos mokslo komitetas: pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Gailienė; nariai: prof. habil. dr. Albinas Bagdonas, doc. dr. Evaldas Kazlauskas, prof. dr. Arūnas Poviliūnas, prof. dr. Gintautas Valickas.