JMPK 2004

2004 m. balandžio 23 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete įvyko I-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija „Psichologiniai tyrinėjimai: problemos ir perspektyvos“, kurią organizavo Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra ir Bendrosios psichologijos katedra bei Lietuvos psichologų asociacija.

Konferencijoje žodinius pranešimus skaitė 23 pranešėjai. Pranešėjai atvyko iš Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Šiaulių universiteto, Lietuvos teisės universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto bei Drezdeno technikos universiteto. Taip pat dalyvavo jaunieji mokslininkai iš Vilniaus psichikos sveikatos centro bei Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės.

Konferencijos atidarymo metu kalbėjo VU akademinių reikalų prorektorė bei Lietuvos psichologų asociacijos prezidentė dr. Birutė Pociūtė. Ji apžvelgė psichologinių tyrimų padėtį Lietuvoje bei Euro integracijos perspektyvas. Psichologinių tyrimų šiuolaikines tendencijas bei socialinių mokslų problemas pristatė VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros vedėja prof. Danutė Gailienė.

Konferencijos programa.

I-osios Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijos pranešimų tezės.

Mokslo komitetas išrinko geriausius mokslo darbus: I mokslo premiją gavo Paulius Skruibis, pristatęs pranešimą „Kokybinis Lietuvos ir Norvegijos politikų nuostatų savižudybių atžvilgiu tyrimas“; II mokslo premija atiteko Jelenai Trofimovai už pranešimą „Nuostatos nusižudžiusiojo artimųjų atžvilgiu“. O III mokslo premija buvo skirta Marijai Giedraitytei, pristačiusiai pranešimą  „Vaikų, turinčių neįgalų brolį ar seserį, psichologinė adaptacija“.

Apie įvykusią konferenciją pranešimą išspausdino ir Vilniaus universiteto naujienų laikraštis „Universitas Vilnensis“.

Konferencijos organizacinis komitetas: pirmininkas Evaldas Kazlauskas; nariai: Vaida Kalpokienė, Donatas Noreika, Paulius Skruibis, Jelena Trofimova, Ramunė Žaržojūtė.

Konferencijos mokslo komitetas: pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Gailienė; nariai: prof. habil. dr. Henrikas Vaitkevičius, doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė, doc. dr. Remigijus Bliumas, doc. dr. Laima Bulotaitė.