JMPK 2019

2019 metų balandžio 26 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete įvyko XVI-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija (JMPK 2019).
Konferencijos tema „Mokslo galia: žinoti ar veikti?“ kilo iš diskusijos, ar mokslinės žinios vertingos pačios iš savęs, ar tik pritaikomos praktikoje. Žodinius ir stendinius pranešimus pristatė 34 jaunieji mokslininkai, o plenarinėje ir uždaromojoje sesijose bei diskusijoje dalyvavo 6 kviestiniai svečiai. Recenzuotas pranešimų santraukos publikuotos konferencijos santraukų leidinyje.

SANTRAUKŲ LEIDINYS

Organizacinio komiteto nariai: dokt. Karolina Petraškaitė (pirmininkė), dokt. Raimonda Sadauskaitė, dokt. Marija Vaštakė, dokt. Violeta Cimalanskaitė, dokt. Edita Baukienė, dokt. Viktorija Ivleva, dokt. Gabrielė Skabeikytė, dokt. Rosita Kanapeckaitė, dokt. Ieva Daniūnaitė.
Mokslinio komiteto nariai: prof. dr. Danutė Gailienė (pirmininkė), doc. dr. Vilmantė Pakalniškienė, doc. dr. Rasa Barkauskienė, prof. dr. Gintautas Valickas, prof. dr. Evaldas Kazlauskas, prof. dr. Arūnas Poviliūnas.