JMPK 2005 (Monikos Skerytės-Kazlauskienės nuotrauka)

JMPK 2005

2005 m. gegužės 6 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete vyko II-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija. Šių metų konferencijos tema – „Psichologijos tyrimai Lietuvoje: atradimai ir perspektyvos“.

Konferencijoje žodinius pranešimus skaitė 22 pranešėjai. Pranešėjai atvyko iš Vilniaus Universiteto, Mykolo Riomerio Universiteto, Klaipėdos Universiteto, Visuomenės sveikatos instituto. Taip pat dalyvavo jaunieji mokslininkai iš Žiegždrių psichiatrijos ligoninės ir Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės.

Konferencijos atidarymo metu kalbėjo VU Bendrosios psichologijos katedros vedėja ir Lietuvos psichologų sąjungos pirmininkė doc. dr. Laima Bulotaitė, VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros vedėja prof. habil. dr. Danutė Gailienė, Lietuvos psichologijos studentų asociacijos pirmininkas Donatas Noreika.

Konferencijos programa.

Konferencijos medžiaga (pranešimų tezės).

II-osios JMPK konferencijos vaizdinėje medžiagoje panaudota Monikos Skerytės-Kazlauskienės nuotrauka.

Mokslo komitetas išrinko geriausius mokslo darbus: I mokslo premija atiteko Jurgitai Bružaitei, pristačiusiai pranešimą Namuose ir globos namuose gyvenančių senų žmonių mirties nerimo lygis“; II mokslo premija buvo įteikta Sandrai Birbilaitei už pranešimą „Onkologinių ligonių skausmo suvokimo ypatumai”; o III mokslo premiją gavo Laimonas Puišys, konferencijoje skaitęs pranešimą Spalvų derinių subjektyvaus vertinimo dėsningumai”.

Konferencijos organizacinis komitetas: primininkas Evaldas Kazlauskas; nariai: Vaida Kalpokienė, Justina Kuckailienė, Rūta Lasauskaitė, Donatas Noreika, Monika Skerytė-Kazlauskienė, Jelena Trofimova.

Konferencijos mokslo komitetas: pirmininkė prof. habil. dr. Danutė Gailienė; nariai: prof. habil. dr. Henrikas Vaitkevičius, doc. dr. Laima Bulotaitė, doc. dr. Dalia Bagdžiūnienė, dr. Sigita Girdzijauskienė.